01.02.2019

KİTAP OKUMA KAMPANYASI

Gürgentepe İlçe Müftülüğü olarak İlçe Müftü V. Bekir ERTÜRK ve daire personelleri  ile her hafta Muftülüğümüz de 30 dakika kitap okuma kampanyası başlatıldı.Gürgentepe İlçe Müftülüğü olarak İlçe Müftü V. Bekir ERTÜRK ve daire personelleri her hafta Muftülüğümüzde 30 dakika kitap okuma kampanyası başlatıldı.Dinimiz ilme, okuyup, yazmaya gereken önemi vermiş; dikkatimizi bu noktaya çekmiş ve bizlerden daima müspet yolda çalışmayı istemiştir. Okumak Allah'ın emridir. Okumamak ise Allah'a isyandır. Çünkü Cenabı Allah, :"Yaratan Rabbinin adıyla oku; O, insanı bir Alakadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) belleten Rabbin, en büyük Kerem sahibidir."( Alak,1-5) buyurmak suretiyle, insanın daima arayış içinde olması gerektiğini, eğitim ve öğretimle her an içice bulunması lüzumunu belirtmiştir. Peygamber Efendimiz de, ilim öğrenme hususunda bir hadis-i şeriflerinde: "İlim öğrenmek için gayret sarf etmek, kadın-erkek her Müslüman'a farzdır"( Et-Tergipve'tTerhib:C.l, S.96) buyurmaktadır. Kız çocuklarını okutmamak büyük bir vebaldir. Çünkü İslama göre ilim herkese farzdır.
Yüce dinimiz, ilim öğrenmeyi farz kıldığı gibi; öğretmeyi de bize bir görev olarak vermiştir. Dinimiz, ilim öğreneni de öğreteni de yüceltmiştir. İlim ve eğitimi ibadet kabul etmiş. Peygamber Efendimiz de: "İlim tahsil etmek, Allah katında nafile olarak kılınan namaz, tutulan oruç ve yapılan hacdan daha hayırlıdır"( Camiu's-Sagir 2/45) buyurmuştur.
Müslümanlar olarak, Allah ve Resulünün bizlere vermiş olduğu öğütleri tutmak, bilgimizi artırmak için devamlı gayret etmeliyiz. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak "Rabbim benim ilmimi artır"( Taha Süresi: 114) diye dua etmemizi öğütlemiş, diğer bir ayet-i celilede de: "...Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"(Zümer Suresi:9) buyurmak suretiyle bilginin ve bilgi sahibinin değerinin ne kadar yüce olduğunu ortaya koymuştur.
Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde: "Faydalı olan ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın"( Keşful-Hafa, 1/435 No:1159) "Bilen, öğrenen, dinleyen veya ilmi sevenlerden biri ol, Beşincisi olma, helak olursun."( Fethul-Kebir, 1/204) :"İlim tahsili için sefere çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolun¬dadır.”(Keşfül Hafa 2.cilt/syf. 65) "Her kim ilim tahsili için bir yola çıkarsa, bu yüzden Allah'ü Teâlâ ona cennete giden yolu kolaylaştırır." "İlim (nafile olarak yapılan) ibadetten daha hayırlıdır." (Et-Tergip 1/105) “dünyada iki kimseye gıpta edileceğini, bunlardan birisinin ise, Allah’ın kendisine ilim verip de, o ilim ile amel etmesini ve onu başkalarına öğretmesini nasip ettiği kimse olduğunu ifade etmiştir.”( Buhari, İlim, 15.) 
İslam’ın okumaya verdiği önem çok büyüktür. Bu büyüklüğe, başta Hz. Peygamberin hayatı olmak üzere, bütün İslam Tarihi şahittir. Bu şahadetlerden bazıları şunlardır: Kur'an-ı Kerimin ilk ayetinin ve ilk emrinin "Oku" olması, Hz. Peygamberin ümmi (okuma-yazma bilmez)iken her türlü ilmin zirvesine ulaşmış olması, Bedir Savaşında alınan esirlerin on beş kişiye okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması, bu konuda ki peygamberimizin hadisleri ve eğitim faaliyetleri buna delildirler.
Okumak bir ibadettir. İnsan okudukça bilgi edinir. Bilgisi arttıkça da bilgisinin azlığını hisseder. Bu onda okuma zevkini geliştirir ve okuma alışkanlığı kazandırır. Okuma alışkanlığı kazanan insanın da kendine güveni, bilgisi ve becerisi artar. Okumak dilsize dil, gözsüze göz, güçsüze güç olur. Okuyan insanın düşünceleri olgunlaşır, ufku açılır. En önemlisi de doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü öğrenir ve ayırt eder. Öğrendikleriyle de Allah’ın rızasını kazanmaya, cennete kavuşmaya ve cehennemden uzaklaşmaya çalışır.
İslam, ilim ve irfan dinidir. Öğrenmeye, öğretmeye, inceleme ve araştırmaya büyük önem vermiştir. İslam Dini; her hükmü insanın yapısına, hayat düzenine uygun olan, dünya ve ahiret saadetini temin etmek için gönderilmiş ilahi bir dindir. İslam, tek ifadeyle; okumak, öğrenmek ve buna göre yaşamak nizamıdır. Yeryüzünde hiçbir sistem, hiçbir ideoloji, hiçbir din, İslam Dini kadar okumaya, öğrenmeye ve ilme önem vermemiştir.