07.06.2016

TANITIM VE TARİHÇE

Gürgentepe uzun yıllar küçük bir yerleşim yeri olarak kalmıştır. Gürgentepe’ in tarihi gelişimi, Ordu-Gölköy- Mesudiye-Sivas karayolunun açılmasıyla yakından ilgilidir. Bugünkü anayol, ticari kervanların Ordu-Sivas üzerinden İç Anadolu'ya daha rahat ulaşmasını sağlamak maksadıyla Osmanlı döneminde (Atlıyaya, Stablize, Şose yolu) 1885'te hizmete açılmıştır. Ancak bu yol, ormanlık, dağlık ve engebeli bir arazi üzerinde yer aldığı ve kışları de¬ devamlı kar yağışlı geçtiği için asayişsizlik sebebiyle II. Dünya Savaşı sonuna kadar pek kullanılmamıştır. Bu yıllarda Ordu - Ulubey - Sarpdere - Çatalarmut - Gölköy güzergâhının kullanılmasına   devam edilmiştir. Ağızlar Köyü'nden Ali Çavuş ve Akmescit Köyü'nden Hamdi Yılmaz, şehrin bugünkü bulunduğu yere birer han yapmışlardır. Ordu-Sivas güzergâhında kurulmuş bulunan bu hanlar, uzun yıllar konar-göçer ticaretçilerin dinlenme-konaklama ve alış-veriş merkezi olarak hizmet vermiştir. 1940'lı ve 1950'lı yıllarda küçük değişikliklerle ye-niden yapılan yol, motorlu araçların karayolu taşımacılığına açılmıştır. "Hanyanı" ismi ile kısa zamanda gelişmeye başlayan bu küçük yerleşim birimi, civar köylerin ilgisiyle giderek panayır ve pazaryeri özelliğini kazanmıştır. Bununla birlikte Akmescit köyü Muhtarı Hamdi Yılmaz'ın gayretleriyle Cuma günleri tertiplenen güreşler ve bu güreşlere katılan kalabalıkların ilgisi, aynı zamanda bugünkü Hıdrellez geleneğinin daha canlı bir şekilde kutlanmasını yaygınlaştırmıştır. Bunu plânsız ve imarsız yapılaşma faaliyetleriyle, devletin asayişi sağlamak için Karakol açması takip etmiştir. Bütün bu gelişmeler, buranın (Hanyanı) geleceğini olumlu yönde etkilemiştir. Han sahibi olan Ağızlar Köyün'den Ali Çavuş ve Akmescit Köyü'nden Hamdi Yılmaz aileleriyle, Okçabel Köyü'nden Kadıoğulları, Tikenlice Köyü'nden Somunoğulları ilk defa buraya yerleşerek bu konaklama ve pazaryerinin şenlenmesini sağlamışlardır. Yerleşim yeri,              Ağızlar ve Akmescit Köylerinin birleşmeleriyle 7 Ağustos 1955 tarihinde Gölköy İlçesi'ne bağlı bir Belediye teşkilâtı kurulmasını müteakip "Gürgentepe" ismini almıştır.

04 Temmuz 1987 gün ve 3392 Sayılı Kanunla Gürgentepe Beldesi İlçe olmuştur.

22.03.2013 tarih ve 28595 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 6447 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi  Kurulması  İle Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ ile  Ordu ili büyükşehir olmuştur. Mahalli idareler büyükşehir kapsamında yeniden yapılanmaya gitmiştir. Belde belediyeler kapatılarak köyler de mahalle statüsü kazanmıştır.