19.06.2017

Personelin Dikkatine Cami ve Müştemilatının Temizliği

Medeniyetimizin bir göstergesi olan ve ibadet etmenin yanı sıra her bakımdan insana ve mekana kimlik veren ve şehrin silueti olan camilerimizde ve müştemilatlarında yapılmış olan incelemelerde; cami tuvalet ve şadırvanlarının çok kirli olduğu, görevlilerin temizlik konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmediği, ilgili yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun hareket edilmediği ilgi yazı ile tespit edildiği bildirilmektedir.

Bu nedenle, görevlisi bulunduğunuz camii müştemilatları, tuvalet, şadırvan ve cami bahçesini İlçemize yakışır bir hale getirerek ivedi olarak temizlik ve düzenini yapmanızı, yapılan çalışmalar sonucunda buraları fotoğraflayarak dijital ortamda rapor halinde 22/06/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar getirmenizi, aksi takdirde hakkınızda idari soruşturma yapılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.