16.05.2023

Aşere-Takribi Dışarıdan Okuyanlar İçin Belge Sınavı Duyurusu

Aşere-Takribi Dışarıdan Okuyanlar İçin Belge Sınavı Duyurusu

Aşere-Takrib eğitimini kendi imkanlarıyla dışarıdan tamamlayıp Başkanlığımızın "Aşere-Takrib Belgesi"ne sahip olmak isteyenler için Belge Sınavı açılması İlgi'de kayıtlı olur ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, Aşere-Takrib icazet belgesine sahip Başkanlığımız personeli veya diğer kamu kurumlarında çalışanlar ile serbest meslek sahibi olanlar, talep etmeleri halinde Başkanlığımızca yapılacak Aşere-Takrib Belge Sınavına katılabileceklerdir.

Bu itibarla; Aşere-Takrib Belge Sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

Adaylar başvurularında ve sınav süresince hafızlık ve icazet belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Belgeleri yanlarında olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Sınav yeri, tarihi ve sınav süreciyle ilgili duyurular Diyanet Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başkanlığımız personelinden, hafızlık ve icazet belgelerine sahip olanların müracaatları, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DİBBYS (EHYS) Hizmet İçi Eğitim Modülünde açılan "Aşere-Takribi Dışarıdan Okuyanlar İçin Belge Sınavı-2023" bölümüne, il/ilçe müftülükleri sorumlularınca yapılacak, sınava müracaat edenlerin belge ve dilekçeleri ayrıca Akademi Başkanlığına gönderilmeyecektir.

Başkanlığımız personelinden müracaat edenlerin bilgileri, Ek-1 forma göre oluşturularak hizmeticiegitim@diyanet.gov.tr adresine e-posta yoluyla en geç 23 Mayıs 2023 Salı günü mesai bitimine kadar gönderilecektir.

Başkanlık personeli dışından sınava müracaat edenler, müracaatlarını 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar il müftülüklerine şahsen yapacaklar, müracaat sırasında dilekçe ekine hafızlık ve icazet belgeleri ile kimlik belgelerinin birer suretini ekleyeceklerdir.

Dilekçelerde daimi ikamet adresleri ile iletişim bilgileri mutlaka yer alacaktır.

Başkanlık personeli dışından müracaat edenlerin hafızlık ve icazet belgeleri ile dilekçeleri, Ek-2 forma göre oluşturulan listeyle birlikte il müftülüklerince Belgenet üzerinden Diyanet Akademisi Başkanlığına; ayrıca e-posta yoluyla hizmeticiegitim@diyanet.gov.tr adresine en geç 23 Mayıs 2023 Salı günü mesai bitimine kadar gönderilecektir.

Sınavda başarılı olanların belgeleri, müracaatta bulundukları İl Müftülüklerine gönderilecektir.

Bilgi için tel: 0452 323 12 74