24.10.2018

SINAV İLANI

KORGAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

            

          Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro adedi yazılı münhal kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sözlü sınav ile naklen atama yapılacaktır.                   

 

          SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

          1-Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak,

          2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

          3-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak.

          4-Asaleti tasdik edilmiş olmak.

          5-İl içinden başvuruda bulunanlar bulunduğu görev mahallinde altı ayını, İl dışından başvuruda bulunanlar ise iki yıl görev süresini tamamlamış olmak.

          6-İl dışından müracaat edenlerin müftülükçe imzalı Hizmet Cetveli.

          7-İsteklilerin en geç 06/11/2018 Salı günü mesai bitimine kadar İlçe Müftülüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

          8-İmtihanın yapılacağı Korgan İlçe Müftülüğünde 07/11/2018 Çarşamba günü saat 09.00’da hazır bulunmaları ilan olunur.

         9-Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.