20.03.2017

HİZMETLİ İLANI

T.C.

KABATAŞ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

 

Sayı           :38141907-900-51                                                                                   20/03/2017          

Konu         :Hizmetli Sınav İlanı.

 

 

KABATAŞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

 

İlçemiz Müftülüğünde münhal bulunan aşağıda ünvanı, sınıfı ve derecesi yazılı Hizmetli kadrosuna Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince  mülakatla personel alınacaktır.

 

Sınava katılmak isteyen adaylar için;

1-Halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

    çalışıyor olmak,

 

2-En az lise veya dengi okulu mezunu olmak,

 

Müracaat şekli ve süresi;

1-İsteklilerin 03/04/2017 tarihine kadar usulüne uygun bir dilekçe ile müftülüğümüze müracaat

   etmeleri gerekmektedir. (İl dışından müracaat edenler dilekçelerine hizmet cetvellerini de

   ekleyeceklerdir.)

2-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3-Faks ile yapılan müracaatlar, evrakların aslının müracaat tarihinin son günü itibariyle

   müftülüğümüzde olması şartıyla kabul edilebilecektir.

4-Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi halinde

   sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

5-Sınava katılmak üzere müracaat edenler, sınavın yapılacağı 04/04/2017 Salı günü saat:10.00’da

   İlçemiz müftülüğünde hazır bulunacaklardır.

 

 

 

                                                                                                                    Ramazan ESELİOĞLU                                                                                                                     İlçe Müftü V.   

 

                   

 

 

 

KABATAŞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDE MÜNHAL BULUNAN HİZMETLİ KADROSU SINAV İLANI

 

 

 

İL VEYA İLÇE

 

 

ÜNVANI

 

 

HİZMET

SINIFI

 

 

 

DERECESİ

 

 

 

KADRONUN BULUNDUĞU YER

 

Ordu/Kabataş

 

Hizmetli

 

Y.H.S

 

9

 

İlçe Müftülüğü