14.10.2016

ÇAMAŞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

ÇAMAŞ İLÇESİ

Çamaş ve yöresi Ordu İlinin eski bir yerleşme bölgesidir. Çamaş yöresi tarihinin M.Ö 3.Yüzyıla kadar indiği bilinmektedir. Çamaş adı, 1485’lerden evvel Tımar Beyliği yaptığı bilinen Mehmet ÇAMAŞ Bey’in adından dolayı verildiğini tarih kitapları yazar. Çamaş Bolaman ile birlikte 1881 yılına kadar “Çamaş Bolaman Nahiyesi” adıyla bir merkezden idare edilmiştir.

       1930 yılında ise Çamaş ayrı bir bucak haline gelmiş ve Ordu Merkez İlçesine bağlanmıştır. 1944 yılında ise köyleriyle birlikte Fatsa ilçesine bağlanarak bucak olmuştur. 1971 yılında Sarıyakup Belediyesi, 14 Şubat 1975 tarihinde Çamaş Belediyesi kurulmuştur. 17 Mart 1985 yılında her iki belediyenin “ÇAMAŞ BELEDİYESİ” adı altında birleşmesinden sonra 20 Mayıs 1990 tarih ve 20423 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla Çamaş İlçesi adıyla İlçe haline gelmiştir.

       İlçemiz Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölgesinde, Ordu İlinin iç kesiminde bulunan bir İlçedir. Denize uzaklığı 20 km’dir. Arazi yapısı olarak engebeli bir yapıya sahip olduğu için yerleşim olarak dağınık bir yerleşim sistemi vardır. Bu yüzden kamu hizmetlerinin götürülmesi yönünden büyük zorluklar çekilmektedir. İlçenin doğu ve kuzeyi Fatsa İlçesi, batısı Çatalpınar İlçesi, güneyi Gürgentepe İlçesi ile çevrilidir.

       Ortalama rakım 600 metredir. İlçenin genel olarak yüzölçümü 81,180 Km²’dir. İlçe toplam nüfusu ise 10.403’dür. İlçenin Fatsa İlçesi ile arası 20 Km, Çamaş – Ordu arası ise 55 Km.dir.

ÇAMAŞ MÜFTÜLÜĞÜ

Çamaş İlçe Müftülüğü 1991 yılında kurulmuştur. Müftülük Sitesinin mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’na aittir.

       Müftülük sitesinin yapımına Ağustos 1993 yılında başlanmış, Müftülük personelinin yoğun gayretleri, halkın yardımları ile Müftülük sitesi 1997 yılında kısmen tamamlanmıştır. 1997 yılında Müftülük hizmetleri ve Kur’an Kursu hizmetleri Müftülük sitesinde yürütülmeye başlanmış ve halen devam etmektedir. Müftülük Sitesi bünyesinde 2 kat Kur’an Kursu, 1 Kat Müftülük Hizmet binası, son katında 2 adet lojman bulunmaktadır. Site çatılı ve kaloriferlidir.

 

       İlçeye ilk olarak Sait ALVER  1992 yılında Çamaş İlçe Müftüsü olarak atanmış ve 1999 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

       1999 yılında Adem ESER İlçe Müftüsü olarak göreve başlamış ve 2001 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

       08 Ekim 2001 Tarihinde Ünal DANACI İlçe Müftüsü olarak göreve başlamış ve 19/09/2005 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür.

       19 Eylül 2005 Tarihinde Muhsin ÖZDEMİR İlçe Müftüsü olarak göreve başlamış ve 19 Eylül 2010 tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür.

      27 Eylül 2010 Tarihinde Ali ERBAŞ İlçe Müftüsü olarak göreve başlamış halen bu görevi yürütmektedir.