Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ımız! Rahmetini, mağfiretini, lütuf ve keremini bizlerden esirgeme Allah’ım!