14.10.2022

Müftü Çiçek'ten Aybastı Müftülüğümüze ziyaret

İl Müftümüz Dr. İsmail Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Aybastı İlçe Müftülüğümüze ziyarette bulundu. İlçe Müftümüz Murat Gebeşoğlu'ndan ilçedeki mevcut durum hakkında brifing alan İl Müftüsü Çiçek, ziyaretin akabinde ilçedeki 4-6 Yaş Kur'an kurslarına uğrayarak minik öğrencilerle hasbihal etti.

Müftü Çiçek daha sonra Aybastı Merkez Camii'nde vaaz-irşatta bulunarak hutbe irad etti. Hutbe'de Müftü Çiçek;

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, din, dil, ırk ve cinsiyet

ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını

kutsal ve dokunulmaz kabul eder. Her alanda ve

her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı,

helal-haram hassasiyeti gözetmeyi emreder. Kul ve

kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün

karşısında yer almayı öğütler.

Aziz Müminler!

Hayatımızın tamamını kuşatan

sorumlulukların başında kul hakkı gelir. Kul

hakkına riayet etmek, Cenâb-ı Hakk’a olan

imanımızın gereğidir.

Müslüman, kul hakkı konusunda son derece

hassastır. İnsanların canına kast etmenin,

namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmanın kul

hakkı ihlali olduğunun bilincindedir.

Müslüman, gerek gerçek hayatta gerekse

dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz,

dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz.

İnsan onurunu rencide edecek, yuvalar yıkacak her

türlü söz ve davranıştan sakınır. Hakkında kesin

bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz.

Hak duyarlılığı Müslüman’ın en temel

özelliğidir. O, ana-baba hakkını gözetir. Eşine ve

çocuklarına iyilikle muamele eder. Akraba ve

komşularının hukukuna riayet eder. Alırken de

satarken de dürüst davranır. Ölçüyü ve tartıyı eksik

yapmaz. Fırsatçılık yaparak kazancına haram

bulaştırmaz. O, ne bir başkasının malına göz diker,

ne de insanları aldatarak mallarını gasp eder.

Müslüman, daima hakkı ayakta tutar. O,

işçinin hakkını gözetir; ücretini alın teri

kurumadan öder. O, işinin de hakkını verir; aldığı

ücretin helal olması için var gücüyle gayret

gösterir. Rızkını temin ettiği yere asla zarar

vermez.

Değerli Müminler!

Kul hakkının toplumun bütün kesimlerini

ilgilendirdiği alan ise kamu hakkıdır. Kamu hakkı,

sadece hayatta olanların değil, henüz dünyaya

gelmemiş çocuklarımızın, tüyü bitmemiş

yetimlerin, muhtaç, garip ve kimsesizlerin de

hakkıdır.

Kamu hakkını ihlal etmek, çok büyük bir

vebaldir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle

buyurmaktadır:

ْ

Kim devlet malına hıyanet ederse, kıyamet günü,

hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak

gelir.”2 Müslüman, her alanda kamu hakkına

riayet eder. Rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılıktan

uzak durur. Müslüman, kamu hizmetini

sorumluluğu ağır bir emanet olarak görür. O, işine

özen gösterir, devlet malını gözü gibi korur, asla

israf etmez ve devlet malını gasp etmez. Hizmet

sunduğu insanlara karşı anlayışlı ve sabırlı

davranır. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi

başkasına asla yapmaz.

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde

bizleri şöyle uyarıyor: “Kimse hakkı olmayan bir

karış toprağı bile almasın! Eğer alırsa, kıyamet

gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna

dolar.”3 O halde hiçbir ayrıcalığın olmadığı, haklı

ve haksızın mutlaka ortaya çıkarılacağı, herkese

hakkının tam olarak ödeneceği mahşer gününde

mahcup olmamak için kul ve kamu hakkını ihlal

etmekten şiddetle sakınalım. Herhangi bir hak

ihlalinde bulunmuşsak hak sahipleriyle mutlaka

helalleşelim. Unutmayalım ki, kul ve kamu

haklarını ihlal edenleri, hak sahipleri

bağışlamadıkça Allah Teâlâ da bağışlamayacaktır.

Hutbemi bir ayet-i kerime ile bitiriyorum:

“Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz

Allah’a döndürüleceksiniz. Sonra herkese

kazandığı amellerin karşılığı tastamam

verilecek ve onlara asla haksızlık

yapılmayacaktır.” dedi.

Müftü Çiçek, ziyaretinde sonunda Aybastı İlçe Müftümüz Murat Gebeşoğlu'na ve müftülük personelimize hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.