22.03.2016

Mecit ERDÖL

Mecit ERDÖL1958-1967 1902 Sürmene doğumludur. İlkokul mezunudur. Ayrıca özel olarak Medrese tahsili de yaptı. 17.01.1950 tarihinde Perşembe vaizliğine tayin edildi. 14.02.1958 tarihinde Ordu il müftülüğüne, 07.02.1967 tarihinde Amasya vaizliğine atandı. Ancak bu göreve gitmeyerek Ordu vaizliğinden 07.09.1967 tarihinde emekli oldu.