21.07.2020

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 4-6 YAŞ ÖN KAYITLARI BAŞLADI

4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARI ÖN KAYIT BAŞVURU ESASLARI
1- 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarına yapılacak ön kayıt başvuruları için velilerimizin bilmesi ve
yapması gereken işlemler şunlardır:
a- Kayıt işlemleri 20 Temmuz 2020 ile 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında sadece online
olarak
https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx
adresinden
yapılacaktır.
b- Eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydı
yapılabilecektir. (2014 yılı 30 Eylülden sonra doğmuş olanlar ile 2016 yılı 30 Eylül’den
önceki doğmuş olanlar)
c- Yapılacak başvurular ön başvuru olup kesin kayıt ifade etmemektedir.
d- Kesin kayıtlarda ön başvuru yapılan öğrencilere öncelik verilecektir.
e- Ön kayıt esnasında hiçbir belge talep edilmeyecektir.
f- Ön kayıt tarih aralığı içerisinde veliler tarafından kurs, sabahçı ve öğlenci olma
durumlarına ait değişikliklerde güncelleme yapılabilecektir.
g- Ön kayıt sırasında kayıtlar kursa yapılacak olup öğretici seçimleri yapılmayacaktır.
h- İkili eğitim verilen Kur’an kurslarında öğrencilerin sabah ya da öğleci olması durumu ön
kayıt sırasında seçilebilecek ancak kesin kayıt sırasında talepler değerlendirilecek,
eşitsizlik olması durumunda ise kurs yönetimince kura yoluyla kesinlik kazanacaktır.
i- Kurs kapasitesinin üzerinde başvuru olması durumunda kesin kayıtlarda yaşı daha büyük
olana ve daha önce kurslarımıza kayıt yaptırmamış olanlara öncelik verilecektir, eşitlik
olması durumunda ise kurs yönetimince kura yoluyla belirlenecektir.
j- Kesin kayıtların yapılacağı tarihler daha sonra Başkanlıkça yayınlanan uygulama esasları
ile duyurulacaktır.
k- Veliler Ağustos ayının son haftasında ön kayıt başvurusu yaptığı kursta asil ve yedek
listelere ulaşabilecektir.
l- 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında alınacak ücretler İl Eğitim Kurulu’nca belirlendikten
sonra kesin kayıt esnasında duyurulacaktır.