15.06.2021

YAZ KURAN KURSLARI

Ek-1
2021 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI
I. YAZ KUR’AN KURSLARI TAKVİMİ
1. 2021 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20
Ağustos 2021 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
2. Başvurular 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında bizzat cami ve Kur’an
kurslarına ya da Başkanlığın web sitesi (www.diyanet.gov.tr) üzerinden
yapılabilecektir.
KAYIT TARİHLERİ BAYRAM TATİLİ EĞİTİM TARİHLERİ
21 Haziran-11 Temmuz 2021 19-23 Temmuz 2021 5 Temmuz-20 Ağustos 2021
II. DERS AÇMA VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Yaz Kur’an kursları programında imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu
öğreticileri görev alacaktır.
2. Bununla birlikte İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak
bilgisi öğretmenleri, müftülükçe ihtiyaç duyulması halinde; DHBT puanı aranmaksızın
ve geçici öğretici görevlendirme sınavına girmeksizin Yaz Kur’an kurslarında
görevlendirilebileceklerdir.
3. Yaz Kur’an kurslarında görev alacak personel 14 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihleri
arasında kayıtları aksatmayacak şekilde yıllık izin kullanabilecek, ancak eğitim
öğretim dönemi (05 Temmuz-20 Ağustos) içerisinde personel görev mahallinden
ayrılmayacak ve yıllık izin kullanmayacaktır.
4. Web sitesi üzerinden yapılacak başvurular esnasında kayıt olmak isteyen vatandaşlara
sadece açık olan dersler gösterilecektir. Bu nedenle yaz Kur’an kursunda görev alacak
olan personelin 14-20 Haziran 2021 tarihleri arasında (öğrenci kayıt etmeden) ders
açma işlemini gerçekleştirmeleri zorunludur.
5. Yaz Kur’an kursları eğitimine 4-22 yaş arası vatandaşlar başvuru yapabilecektir.
6. Yaz Kur’an kurslarına başvuru ve eğitim şekilleri öğrencilerin yaş grupları dikkate
alınarak belirlenmiştir.
Buna göre;
a) 4-9 yaş arası öğrenciler başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden
gerçekleştirebilecek ve eğitimleri sadece yüz yüze yapılacaktır.
b) 10-15 yaş arası öğrenciler başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden
gerçekleştirebilecek ve eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi
yapılabilecektir.
c) 16-22 yaş arası öğrenciler başvurularını web sitesi üzerinden
gerçekleştirebilecek ve eğitimleri sadece çevrim içi yapılacaktır.
Yaş Aralığı Başvuru Şekli Eğitim Şekli
4-9 Yüz yüze ve Web sitesi Yüz yüze
10-15 Yüz yüze ve Web sitesi Yüz yüze / Çevrim içi
16-22 Web sitesi Çevrim İçi
Ek-1
7. Kayıt aşamasında öğrenci ya da veliye ait iletişim bilgilerinin doğru olarak EHYS’ye
girilmesi sağlanacaktır.
8. Bir öğretici 15 öğrenci şartı aranmaksızın (ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) dersini
yapacaktır. Öğretici açtığı derse web sitesi üzerinden yapılan başvurulardan öğrenci
sayısı 25 olana kadar eklemeler yaparak ek ders ücreti alabilecektir.
9. Engellilere yönelik başvurular cami ve Kur’an kurslarına yapılabileceği gibi
Başkanlığın web sitesi (www.diyanet.gov.tr) üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.
10. Yaz Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşlarımız başvuru
yapabileceklerdir.
11. Web sitesi üzerinden başvuru yapan engelli vatandaşların eşleştirmeleri Başkanlıkça
yapılacaktır.
III. EĞİTİM SÜRECİ
1. Yüz yüze eğitimlerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler;
Ek-2’de sunulmuştur.
2. 2021 yaz Kur’an kurslarında yatılı yaz Kur’an kursları öğretim programı
uygulanmayacaktır.
3. Çevrim içi olarak planlanan eğitimler çevrim içi olarak tamamlanacaktır.
4. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri yüz yüze ve çevrim içi
eğitimlerde doldurulacaktır.
5. Sınıflar imkânlar dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı kerim okuma ve
dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacaktır.
6. Yüz yüze sınıflarda öğrenci sayısı Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki
şartlar göz önünde bulundurularak öğretici tarafından belirlenecektir.
7. Çevrim içi yapılan derslerde öğrenci sayısı en fazla 20 (yirmi) olacaktır.
8. Sadece yüz yüze veya sadece çevrim içi gerçekleştirilen dersler 45 dakikadan günde 3
saat olarak yapılmaya devam edecektir.
9. Sınıfların hem yüz yüze ve hem de çevrim içi öğrencilerden oluşması durumunda
öğretici aynı gün içerisinde;
a) 45 dakikadan 3 ders saatini yüz yüze öğrencilerle,
b) 30 dakikadan 2 ders saatini ise çevrim içi öğrencilerle gerçekleştirecektir.
10. Çevrim içi eğitime devam edecek olan öğrenciler yaz Kur’an kursu kitaplarını bağlı
bulundukları il-ilçe müftülüklerinden temin edebilecekleri gibi kitapların PDF
formatına eğitim döneminde aktif olacak yazkurankurslari.diyanet.gov.tr web
adresinden de ulaşabileceklerdir.
11. Kadrolu ve sözleşmeli personel sayısının ihtiyacı karşılamadığı yerlerde geçici öğretici
görevlendirmesi yapılabilecektir.
12. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine dijital ortamda gönderilecek afişler
camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına, il/ilçe belediyelerinden uygun görüş
alınarak billboardlara ve raketlere asılacaktır. Ayrıca hutbe, vaaz ve sosyal medya
aracılığıyla vatandaşlara gerekli duyurular yapılacaktır.
13. 2021 yılı yaz Kur’an kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize, Kur’an
kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür eder, başarılar dileriz.
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek-2
COVİD-19 SALGIN REHBERİ
1 Ateşi 38°C’den yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjuktivit, öksürük,
iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes
darlığı gibi belirtileri olan/gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olan öğrenciler
içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek
üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir
2 18 yaş üstü olan öğrencilerin bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların
ise velileri tarafından EK-2’de yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” 2
nüsha olarak imzalatılarak bir nüshası bilgilendirmek amacıyla öğrencide kalırken
diğer nüsha kursta muhafaza edilecektir.
3 Dersler birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak bir şekilde yapılmayacaktır.
Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak
şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma şekli yapılarak ve maske takılarak
gerçekleştirilecektir.
4 Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler
arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır.
5 Teneffüslerde sınıflar mutlaka havalandırılacaktır.
6 Kurs binası, sınıf ve mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.
7 Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa
temizlenecek ve sık sık havalandırılacaktır. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri,
masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve
temizliği sağlanacaktır.
Ek-3
BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
Çocuğumun Ateşi 38°C’den yüksek olduğu, boğaz ağrısı, burun akıntısı,
konjuktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı,
kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olması durumu ile aile içerisinde solunum
yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı
yapılan kişi varlığında ya da Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda
çocuğumu kursa getirmemem ve bu durumu kursa bildirmem gerektiği konusunda
bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu kursa getirmeyeceğimi ve
getirmeme sebebimi kursa bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim.
.../... /20...
Taahhüt eden: Kurs Yöneticisi
Adı soyadı: Adı soyadı:
İmzası: Görevi:
Çocuğun adı-soyadı: İmzası:
BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
Çocuğumun Ateşi 38°C’den yüksek olduğu, boğaz ağrısı, burun akıntısı,
konjuktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı,
kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olması durumu ile aile içerisinde solunum
yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı
yapılan kişi varlığında ya da Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda
çocuğumu kursa getirmemem ve bu durumu kursa bildirmem gerektiği konusunda
bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu kursa getirmeyeceğimi ve
getirmeme sebebimi kursa bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim.
.../... /20...
Taahhüt eden: Kurs Yöneticisi
Adı soyadı: Adı soyadı:
İmzası: Görevi:
Öğrenci adı-soyadı: İmzası: