​T.C. ÇAYBAŞI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİ SINAV DUYURUSU

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİ SINAV DUYURUSU

T.C
ORDU VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 93113392-903/ 2351 22.09.2019
Konu : 2016 -2017 Eğitim Öğretim Yılı
Geçici Kur’an Kursu Öğretici Sınav Duyurusu
İlgi: a) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
c) Diyanet İşleri Başkanlığının 04.09.2015 tarihli ve E.38811 sayılı yazısı.
ç) Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı.
d) Diyanet İşleri Başkanlığının 09.09.2016 tarih ve E.44009 sayılı yazısı.
İlçe Müftülüklerimizde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Kur’an Kurslarında Eğitim Öğretimin kadrolu personelle karşılanamadığı durumlarda, eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaca binaen ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere ilgi (a.b) yönetmelikler ile ilgi (c,ç,d,) yazılar gereğince aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1- 657 sayılı DMK ‘nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin (b) bendindeki “Atamalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak” şartına sahip olmak,
3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak.
4- 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak.
5- 2014 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri yeterli müracaat olmaması halinde 60 ve
altı puan alanların müracaatları kabul edilecektir. 60 puan üstü ve 60 puan altı müracaatlar ayrı ayrı listelenecektir
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Form dilekçe.
2- TC Kimlik No’ lu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi, (aslı adaya iade
edilecektir.)
4- 2014 yılı KPSS (DHBT) sonucu çıktısı,
5- Varsa hafızlık belgesi aslı veya fotokopisi (aslı adaya iade edilecektir),
BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru işlemleri:
1- Başvuru yapmak isteyenler görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne
22 Eylül -06 Ekim 2016 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte bizzat kendileri müracaat edeceklerdir.
2- Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemleri alınmayacaktır.
3- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile 06 Ekim 2016 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
4- Sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi gün ve nerede sınava gireceklerini 07 Ekim 2016 Cuma günü müracaat ettikleri İlçe Müftülüklerinden öğrenebileceklerdir.
5- Adaylar birden fazla İlçeye müracaat edemeyeceklerdir. Müracaat ettikleri tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
6- Sınav 10-11-12-13 Ekim 2016 tarihinde Altınordu, Fatsa ve Ünye İlçe Müftülüklerinde yapılacaktır.
7- Sınavların ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda, ilgililer önceden bilgilendirilecektir.
Sınav İşlemleri:
1- Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere müracaat edenlerden sözlü mülakat puanı en yüksek olandan başlamak üzere ihtiyaç kadar asil, diğerleri yedek olarak başarı sıralaması yapılacaktır.
2- Puanların eşit olması halinde başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek
olana, KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, KPSS (DHBT)’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3- Adaylar sınava gelirken TC. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı,
pasaport, ehliyet) birini yanlarında bulunduracaklardır.
4- Sınava girmesi gerektiği halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Diğer Hususlar:
1- Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde
adaylardan belge istenebilecektir.
2- Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge
verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
sayılacağı gibi, görevlendirme yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir.
3- Sınav sonuçları İl Müftülüğü Web sitesinden 18 Ekim 2016 tarihinde ilan edilecektir.
4- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğünün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- Sınavda başarılı olup yerleştirmeye hak kazananların atamaları puan sıralamasına yapılacak olup, sırası gelip kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
6- Sınav sonucu başarılı olanlar 2016-2017 eğitim öğretim yılı içindir, başka atama ve görevlendirmeler için her hangi bir hak teşkil etmez.
İMZA
Mustafa KOLUKISAOĞLU
İl Müftüsü